„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu  podnosili swoje kompetencje na  kursach językowych  i metodycznych, które odbywały się na Malcie i w Hiszpanii – Madrycie. Udział  w kursach jest częścią projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).  Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się  w języku angielskim, nawiązanie współpracy z innymi europejskimi szkołami, a także poznanie innowacyjnych metod nauczania jak np. CLIL.–Content and Language Integrated Learning. Istotą metody CLIL jest wzmocnienie efektów nauczania języków obcych.

Pedagodzy biorący udział w projekcie mieli okazję pokonać barierę językową nie tylko na zajęciach, ale także w codziennych sytuacjach oraz poznać dziedzictwo kulturowe odwiedzanych krajów.  Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekażą teraz uczniom i innym nauczycielom nadając szkole europejski wymiar.

221161749 347225167111342 4381032922534219866 n
Kurs dla nauczycieli języków obcych „CLIL.–Content and Language Integrated Learning w Madrycie.
240198237 1322161368221356 5519277505215067913 n 1
Kurs językowy „English for teachers” w Madrycie
Downloads5
Kurs językowy „English for teachers” na Malcie.

https://projektpowersp9.blogspot.com