Pożegnanie Pani Elżbiety Nowosielskiej

Elżbieta Nowosielska pracowała w Szkole Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu w latach 1968-95 na stanowisku nauczyciela polonisty. Wspaniały nauczyciel i człowiek. Poświęcała się pracy z trudną młodzieżą, prowadziła lekcje języka polskiego w tzw. klasach uzawodowionych, przekazywała wiedzę o języku przyszłym górnikom, kelnerom, kucharzom. Z wielkim szacunkiem odnosiła się do każdego ucznia, wysłuchiwała z uwagą ich wypowiedzi. Błędy wskazywała z taktem i wyrozumiałością. Od roku 1975 pełniła funkcję wizytatora, potem metodyka . Była propagatorem nowatorskich metod nauczania inicjowanych w publikacjach i pracy dydaktycznej. W latach 1984-94 wydała 20 publikacji metodycznych cenionych w środowisku nauczycielskim. Pani Elżbieta Nowosielska była autorem podręczników dla szkół podstawowych i średnich m.in. ,,Zrozumieć świat’’, ,,Oglądać świat’’ , ,,Elementarz dla ciekawskich’’, albumu: ,,Skąd nasz ród’’ i innych opracowań metodycznych , za które otrzymała nagrody ,, Edukacja 2002” i ,,Edukacja 2003’’. Jej podręczniki do nauki języka polskiego były tworzone z myślą o niedoświadczonym czytelniku, który często po raz pierwszy styka się z poezją, prozą, prawidłami języka . Dzięki Pani Elżbiecie Nowosielskiej literatura stawała się przystępna i naprawdę piękna. W pracy dydaktycznej, już w latach 80-tych doskonaliła i wprowadzała zasady pomiaru dydaktycznego. Uczestniczyła w pracach Klubu Nauczycieli Piszących jako animator poezji współczesnej, która propagowała w sposób niekonwencjonalny nie tylko na lekcjach języka polskiego ale i na spotkaniach metodycznych nauczycieli.
Prywatnie była osobą ogromnie ciepłą i towarzyską. Skarbnicą anegdot i historii z życia szkoły. Była zapraszana do naszej szkoły na spotkania autorskie, na których prezentowała swe najnowsze wiersze i zachęcała młodzież do chwytania za pióro.
Elżbieta Nowosielska jest autorką tomików poetyckich: Wszystko ptakom opowiem, Nie. Czekam innego nieba, Pięć stron mojego świata, Kalendarz do zakochanych, Moje sady, moje ogrody. Jej wiersze znajdują się w licznych opracowaniach i almanachach
m.in. : Klejnoty poezji polskiej, Lekcje w ogrodach , Kształt miłości Uśmiech losu, Polska poetów, Cztery pory roku, Dogonić słowo, Strofy dla kujawskiej ziemi. Była członkiem Związku Literatów Polskich.
Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i oświaty otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Nagrody Kuratora Oświaty, Nagrodę Prezydenta Miasta Inowrocławia , na wniosek Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły, Medal im. Czesława Miłosza i Pióro Arkony.