Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego ,,Śladami Marii”

Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią nr 2 Biblioteki Miejskiej zorganizowała konkurs czytelniczy dla uczniów klas V-VII pt: „Śladami Marii”. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe dotyczące życia i osiągnięć naukowych patronki szkoły.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią Marii Skłodowskiej-Curie, przybliżenie życiorysu i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie, popularyzacja literatury związanej z wielką uczoną.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

Oto laureaci:

I miejsce Amelia Pochocka kl. VI a

II miejsce Kinga Nowak kl. V a

III miejsce Zofia Zbiegień kl. V b

Wyróżnienie:

Kinga Kaczmarek kl. V b

Sladami Marii 04
konkurs czytelniczy
Sladami Marii 05 1
konkurs czytelniczy