Konkurs na napisanie wiersza o szkole lub o patronce szkoły- Marii Skłodowskiej- Curie.

Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Nr 2 Biblioteki Miejskiej ogłasza   konkurs na napisanie wiersza o szkole Podstawowej Nr 9 lub o patronce szkoły- Marii Skłodowskiej- Curie. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas V-VIII. Celem konkursu jest odkrywanie i promowanie młodych talentów oraz kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza . Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór. Forma pracy dowolna. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej lub Filii Nr 2 Biblioteki Miejskiej do 17 marca 2023r. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, styl i język utworu.

Na laureatów czekają nagrody.

 Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 23 marca 2023r. w Bibliotece Szkolnej o godz. 11.30.