Międzynarodowy projekt ” Kreatywne prace plastyczne” – zadanie świąteczne.

W szkolnej świetlicy realizujemy Międzynarodowy projekt ” Kreatywne prace plastyczne”. Tym razem naszym zadaniem było narysowanie portretu Mikołaja ołówkiem.