Europejski wymiar Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi

Nasza szkoła realizuje projekt ” Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości” w ramach „Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków FERS ( FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Beneficjentami projektu jest 12 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego oraz kursach metodycznych odbywających się w Chorwacji, Grecji, we Włoszech i na Malcie. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r.  Po etapie rekrutacji, przygotowania kulturowego i językowego cztery nauczycielki rozwijały swoje kompetencje na kursach metodycznych we Florencji.  Dwie z nich brały udział w kursie „Environmental Changes for Sustainable Schools” o tematyce ekologicznej, natomiast dwie pozostałe w kursie „The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education” , który pogłębił ich wiedzę w zakresie edukacji Waldorfa (Steinera), metody Montessori oraz metody Reggio Emilia Lorisa Malaguzziego. 

Szczegóły i przebieg szkoleń oraz wspomnienia z pobytu w pięknej Florencji na stronie bloga projektu: https://sp9inofers.blogspot.com/2024/

O projekcie w mediach tutaj: https://inowroclaw.info.pl/artykul/nauczyciele-z-sp9-podnosili/1530457?fbclid=IwAR291UBlkZI6VfRjyPyeOrPi7AI9NPxXUPzxGVWyl6USzNrKcPt-NpPnd7k

Kolejne dwa kursy: „CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL” oraz „The Playground Classroom – Methodology for Primary School” odbędą się na Malcie w sierpniu. Skorzysta z nich czterech nauczycieli. Natomiast kurs językowy, dla 2 kolejnych nauczycieli odbędzie się we wrześniu 2024 roku (” Speak English Confidently with the Callan Method”). Ostatni kurs, dla dwóch nauczycieli odbędzie się w październiku 2024 roku „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom”, dzięki któremu uczestnicy zrozumieją i poradzą sobie z kluczowymi wyzwaniami edukacji specjalnej. 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie