Wybór Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września przy współpracy wychowawców oraz zgłaszanych przez uczniów kandydatur komisja w składzie : Pani Eliza Nowicka- Opiekun Samorządu, Pani Monika Śniegowska- opiekun wolontariatu oraz Pani Malwina Szutkowska – Stranc – rzecznik praw ucznia, wyłoniła skład nowego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Przedszkolnymi.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021:

Przewodnicząca: Sandra Chmielewska
Zastępca: Zuzanna Wnuk
Sekretarz: Natalia Szczechowska
POCZET SZTANDAROWY:
1. Jakub Gronostajski
2. Julia Zielińska
3. Anna Antczak

Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły od zaśpiewania „Hymnu Przedszkolaka”. Potem była wspólna zabawa w grupach, pląsy, konkursy. Ten dzień minął pod znakiem radości, uśmiechu i miłej zabawy.

Każdy z oddziałów przedszkolnych otrzymał również upominek przygotowany na zajęciach informatyki przez starszych uczniów.

Remiks projektu Squirrel użytkownika hendalui

Bezpieczeństwo na drodze

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ćwiczyli bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Do tego celu wykorzystaliśmy mobilne miasteczko rowerowe przeznaczone do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz w przyszłości nauki jazdy na rowerze.

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur chroniących uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobieganiu szerzeniu się koronawirusa w szkole.

Procedura:

  • podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem,
  • podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem.
  • procedurę postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły.
  • procedurę kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
  • procedurę odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
  • procedurę bezpiecznego korzystania ze stołówki.