Zarządzenie Nr 8/2020

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu z dnia 25 marca 2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie 7/2020

Zarządzenie Nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie zdalnego nauczania w okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej-opiekuńczej szkoły w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.