20 listopada- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. „.

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. W tym roku obchodzimy 31 rocznicę jego uchwalenia.

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa opisująca  prawa każdego dziecka.

Państwa, które ją podpisały są zobowiązane do przestrzegania zawartych  w niej praw. Każde prawo ujęte jest w osobny punkt zwany artykułem. 

Polski rząd przyjął Konwencję o Prawach Dziecka w 1990 roku..

Na straży praw dziecka w Polsce stoi rzecznik praw dziecka.

Pierwszy raz Rzecznika Praw Dziecka powołano w Polsce w 2000 roku. Obecnie jest nim prawnik pan Mikołaj Pawlak. 

A oto kilka praw wynikających z konwencji:

 1. Masz prawo chodzić do  przedszkola  i szkoły.
 2. Masz prawo do rozwijania swojej  osobowości i zainteresowań.
 3. Masz prawo do zdobywania wiedzy.
 4. Masz prawo mieć rodziców.
 5. Twoi rodzice mogą wspólnie decydować  o tym, co dla Ciebie  najlepsze.
 6. W sytuacji rozwodu rodziców masz prawo do  kontaktów z  obojgiem rodziców.
 7. Masz prawo do zabawy i odpoczynku.
 8. Masz prawo do spędzania czasu  wolnego tak jak chcesz,   w sposób  dopasowany do  Twojego wieku.
 9. Masz prawo czuć się  bezpiecznie, być chronionym przez zagrożeniami.
 10. Masz prawo do tego, aby Twoje podstawowe  potrzeby były  zabezpieczone.
 11. Gdy Twoi rodzice znajdą się w trudnej  sytuacji materialnej  mogą liczyć na  pomoc Państwa w  celu zabezpieczenia  Twoich potrzeb.
 12. Gdy zachorujesz, masz prawo do właściwej  opieki i leczenia.
 13. Masz prawo mieć własne  poglądy.
 14. Masz prawo wyrazić swoje zdanie.
 15. Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Czasami zdarza się tak, że Prawa Dziecka nie są przestrzegane, łamią je dorośli, którzy opiekują się dzieckiem lub zupełnie obce osoby.

Co wtedy zrobić? Gdzie szukać pomocy?

Co może zrobić dziecko, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji?

Rzecznik Praw Dziecka uruchomił specjalny Dziecięcy Telefon Zaufania, pod  którym można uzyskać pomoc: 800 12 12 12

Plakat Prawa Dziecka

źródło: https://brpd.gov.pl