Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka ustanowiono 4 grudnia 1950 roku na sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas której zaproszono wszystkie państwa członkowskie i inne zainteresowane organizacje do świętowania.

Obchodzimy go corocznie 10 grudnia, w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Głównym powodem do stworzenia tego dokumentu były zbrodnie nazistowskie, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Kiedy zaczęto je ujawniać, zdecydowano, że Karta Narodów Zjednoczonych nie jest wystarczająco precyzyjna, aby dobrze chronić ludzi i ich prawa.

Na jednej z konferencji zaproponowano utworzenie Karty Praw Człowieka. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w 1945 roku  i trwały 3 lata. W pracach nad jego powstaniem brali udział ludzie z całego świata. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Na jej podstawie powstało wiele innych, bardzo ważnych dokumentów, min Konwencja Praw Dziecka.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Praw_Człowieka

utworzone przez freepik – pl.freepik.com