Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to wyjątkowy dzień – dzień pełen dobrych uczynków, szczerych uśmiechów oraz pozytywnych emocji. Stąd też już po raz kolejny obchodzimy go w murach naszej szkoły.

1. Z okazji tego święta działać będzie Szkolna Poczta Życzliwości i Pozdrowień.

W dniach od 17 do 19 listopada 2021 r. obok sali 215 funkcjonować będzie szkolna „Skrzynka życzeń i pozdrowień”, która spełni rolę szkolnej poczty życzliwości.

Każdy, kto zechce przygotować komuś miłą niespodziankę, może wrzucić do skrzynki własnoręcznie wykonaną kartkę z serdecznymi życzeniami.

Karteczki z życzeniami i pozdrowieniami (z imieniem i nazwiskiem adresata oraz klasą) dla waszych kolegów, koleżanek oraz pracowników szkoły będą dostarczane w dniu obchodów Szkolnego Dnia Życzliwości – 22 listopada 2021 r.

2.Każda klasa od IV do VIII na godzinie wychowawczej tworzyć będzie KODEKS UCZNIA ŻYCZLIWEGO, który zostanie zawieszony w salach.

3.Dla podkreślenia ważności tego dnia zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do ubrania się tego dnia w kolorach żółtych.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursach:

• Konkurs plastyczny dla uczniów I – III.

Wykonanie dowolną techniką plakatu propagującego kulturalne, grzeczne zachowanie.

Format pracy: najmniejszy – kartka A4;

Czas trwania konkursu: od 17 listopada do 24 listopada 2021 r.

Kryteria oceny:

 Zgodność pracy z tematem,

 Estetyka wykonania,

 Pomysłowość,

 Wartości artystyczne.

• Konkurs literacki dla uczniów klas IV – VIII

Wiersz lub rymowanka na temat życzliwości, kultury, tolerancji.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 26 listopada 2021 r.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM W TYM DNIU DUŻO UŚMIECHU I DUŻO ŻYCZLIWOŚCI WOBEC INNYCH.

Organizatorzy:

Agnieszka Silecka

Malwina Szutkowska – Stranc

Krystyna Kołodziejczak