Bądźmy uważni w relacji z dzieckiem…

Zmiana zachowania, sekrety, wycofanie z życia rodzinnego, unikanie rozmów i towarzystwa rówieśników, gorsze oceny, nerwowe reakcje – tego typu postawy mogą sygnalizować trudności, z jakimi boryka się dziecko. Powinny one skłonić rodziców do porozmawiania z dzieckiem, udzielenia mu wsparcia i opieki, a ponadto wyjaśnienia czym jest cyberprzemoc.

Kolejne kroki to:

  • zabezpieczenie dowodów cyberprzemocy – zrób zdjęcie ekranu ze śladami cyberprzemocy, zachowaj kopie e-maili, zapisy rozmów, SMS-y, MMS-y itp.,
  • zwrócenie się do administratora serwisu z żądaniem usunięcia przemocowych materiałów, blokady konta sprawcy lub profilu, na którym znajdują się niewłaściwe treści – użyj formularza zgłoszenia nadużycia lub formularza kontaktowego,
  • porozmawianie ze sprawcą lub jego rodzicami (jeśli to możliwe) i żądanie zaprzestania przemocy i usunięcia jej śladów z sieci.

Opracowano: OPiRPU

264673334 2971138999815843 1293650697104510753 n
Plakat kampanii.

źródło: http://profilaktyka.inowroclaw.info.pl