No backpack day – Dzień bez plecaka dla klas IV-VIII

W piątek 1 kwietnia z inicjatywy klasy Va oraz samorządu uczniowskiego będziemy obchodzić w naszej szkole ,,Dzień bez plecaka,, (z ang. ,,no backpack day,,).

Zabawa polega na tym , aby przynieść do szkoły wszystkie potrzebne przybory , książki i zeszyty , ale nie w plecaku. Liczy się pomysłowość oraz kreatywność ! Zapraszamy do włączenia się w akcję również naszych nauczycieli.

Regulamin akcji „Dzień bez plecaka”- 1 kwietnia- klasy IV-VIII  

1. Dzień bez plecaka odbędzie się 1 kwietnia.

2. Tego dnia klasy IV-VIII zamieniają tradycyjną torbę lub plecak na inne nosidła – kosze, walizki, wózki itp.

3. Przyjście do szkoły bez plecaka nie zwalnia z zabrania wszystkich potrzebnych tego dnia  rzeczy. 

4. Nagrodą za te niewygody będzie oczywiście zwolnienie z odpytywania (nieplanowane).

5. Wszelkie zaplanowane kartkówki i sprawdziany odbywać się będą normalnie zgodnie ze Statutem Szkolnym.

6. Tego dnia pracujemy aktywnie na lekcjach.

7. Nie jest to dzień wolny od zajęć ani obowiązków ucznia (praca domowa).

Pozdrawiamy klasa Va oraz SAMORZĄD UCZNIOWSKI.