Zakończenie kampanii profilaktycznej „Otwórz się na kontakt”.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień był pomysłodawcą kampanii „Otwórz się na kontakt”, która właśnie zakończyła się w naszej szkole. Organizatorzy kampanii serdecznie podziękowali wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

11
Wolontariusze – klasa 7a.
22
Wolontariusze- klasa 5a.
33
Wolontariusze- klasa 6b.