Działania ekologiczne w SP9

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu bierze udział w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia- zielone serce szkoły”, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. W przedstawionym filmie prezentujemy nasze szkolne działania z zakresu ekologii, które przyczyniają się do poszerzenia świadomości naszych uczniów o konieczności dbania o środowisko naturalne ale również o tym, że ekologia to nie tylko  działania „dziś”, ale także „jutro”.