Godziny pracy pedagoga szkolnego/specjalnego

Poniedziałek   8.30- 12.30

12.45-13.30- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr.1

13.40-14.25- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr. 8

Wtorek   10.30-13.30

13.40-14.25- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr. 6

14.35-15.20- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr. 10

Środa  10.30-14.30

14.30- 15.30- godzina dostępności dla rodziców i uczniów

15.30-16.15- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr. 11

Czwartek

8.45-12.45

12.45-13.30- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr. 4

14.35-15.20 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr. 2

15.25-16.10 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr. 3

Piątek 8.00-12.00