Godziny pracy pedagoga szkolnego/specjalnego

Poniedziałek   8.30- 12.30

12.45-13.30- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr.1

Wtorek   11.00-14.00

15.20-16.05- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr. 7

Środa  10.00-14.00

14.00- 15.00- godzina dostępności dla rodziców i uczniów

15.20-16.05- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr. 8

Czwartek

9.00-13.00

13.40-14.25 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr. 2

15.20-16.05 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne gr. 3

Piątek 8.00-12.00