Bezpieczna droga do przedszkola

W tym tygodniu dzieci z oddziałów przedszkolnych poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Kształtowanie umiejętności rozpoczęły od ćwiczenia poprawnego przechodzenia przez jezdnię na boisku przedszkolnym. Potem korzystały z nowoczesnej pracowni z symulatorem ruchu. Na zakończenie wybrały się na pobliskie skrzyżowanie. Przedszkolaki obserwowały ruch uliczny, rozpoznawały znaki drogowe i ćwiczyły umiejętność poruszania się w pobliżu jezdni oraz prawidłowego przechodzenia przez pasy.