Spotkanie z Policją.

Uczniowie klasy siódmej i ósmej uczestniczyli dziś w spotkaniu z przedstawicielkami Policji na temat „Odpowiedzialność karna osób małoletnich w świetle przepisów prawa karnego”. Podczas zajęć dowiedzieli się, że osoba, która ukończyła 13 rok życia może być już pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje czyny, poznali też znaczenie słowa demoralizacja. Panie policjantki przedstawiły też jakie środki wychowawcze lub poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich w przypadku przejawów demoralizacji czy też popełnienia przez nieletniego czynu karalnego. Uczniowie mieli też okazję dowiedzieć się jak alkohol zniekształca nasze widzenie. Posłużyły do tego tzw alkogogle, które symulują zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a więc: trudność z określeniem kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zaburzenia w ocenie odległości czy podwójne widzenie.

2
2

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11 1
11 1