Zajęcia profilaktyczne.

W styczniu uczniowie klas 5-8 podnoszą swoje kompetencje biorąc udział w spotkaniach- pogadankach z funkcjonariuszkami Straży Miejskiej.

16.01.2024 roku klasa 6b zdobywała wiedzę z zakresu zagrożeń wynikających z uzależnień.

Dzisiaj klasa 6a uczestniczyła w spotkaniu na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Natomiast uczniowie klas 5a, 7a i 8a wzięli udział w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu w sieci.

5
5
4
4
1 2
1 2
11
11
22
22