Realizacja projektu „Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości”.

logotyp na strone 2
logotyp na strone 2

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu uzyskała dotację z Unii Europejskiej na  projekt „Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości”. Będzie on realizowany w ramach programu FUNDUSZE  EUROPEJSKIE  DLA  ROZWOJU  SPOŁECZNEGO  2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w naszej szkole. Planowane działania przyczynią się do  podniesienia kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, podniesienia świadomości ekologicznej, rozszerzenia kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz do podniesienia prestiżu szkoły i pokazania jej jako nowoczesnej instytucji na poziomie europejskim.

W projekcie planujemy przeszkolić 12 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych odbywających się w Chorwacji, Grecji, we Włoszech i na Malcie.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości pracy naszej szkoły jako instytucji edukacyjnej o europejskim wymiarze. Udział w projekcie będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 109 992,39 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 109 992,39 PLN