Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne

W ramach Międzynarodowego Projektu Kreatywne Prace Plastyczne dzieci uczęszczające do szkolnej świetlicy poznały kolejną ciekawą technikę plastyczną. Tym razem uczniowie malowali plasteliną, a tematem prac była ryba.