Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ” Z kulturą mi do twarzy”

Szkolna świetlica realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ” Z kulturą mi do twarzy”, który powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Inowrocławia, Gmina Inowrocław, czasopismo Bliżej przedszkola. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie ( sztuka, kultura lokalna, społeczna, kultura słowa i kultura innych narodów). W ramach projektu w świetlicy wykonaliśmy kolejne zadania:

-” Nie ma dzieci, są ludzie” – obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.( Moduł III, zad. 23)- przez cały tydzień w świetlicy rozmawialiśmy na temat praw dziecka w oparciu o przeczytane opowiadania.

-” Karnawał na świecie” – obchody, stroje, zwyczaje.( Moduł IV, zad.14)- dzieci porównywały zwyczaje karnawałowe w Polsce i w innych krajach, słuchając opowieści Pani EduKredki. Przebrane w różne stroje ( ze świetlicowych zbiorów) tańczyły proste układy choreograficzne.

-” Weneckie maski” – skąd się wzięły i jak je zrobić? ( Moduł IV, zad. 13)- uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat masek weneckich, a następnie sami wykonali papierowe maski.

-” Bezpieczni w sieci” – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. ( Moduł III, zad.29)- zajęcia z okazji DBI zostały zarejestrowane na oficjalnej stronie projektu. W świetlicy szeroko dyskutowaliśmy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oglądając tematyczne filmiki.

-” Hejtowi powiedz- NIE!” – rozmowa na temat kultury słowa w sieci. ( Moduł III, zad.27)- do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy zajęcia programu MegaMisja. Rozwiązując pingwinkowy quiz poznaliśmy sposoby rodzenia sobie z hejtem oraz zasady netykiety.

-„W krainie legend” – zapoznanie z wybraną legendą. ( Moduł I, zad. 34)- na podstawie legendy ” Smok Wawelski” w wersji Grzegorza Kasdepke stworzyliśmy inscenizację zwracając szczególną uwagę na indywidualne przeżywanie ról.

-„Zadanie dla nauczyciela” ( Moduł I, zad.48)- dwójka nauczycieli wybrała się do Opery Nova w Bydgoszczy na operę ” Straszny dwór”.