Tydzień mózgu

Najskuteczniejsza nauka to taka, która angażuje obydwie półkule mózgu. Taki metody nauczania staramy się przekazać naszym uczniom, aby wzmocnić ich koncentrację i funkcje poznawcze.

W ramach odchodów Tygodnia Mózgu uczniowie na lekcjach biologii i przyrody dzięki dostępnym modelom zapoznali się z budową i funkcjonowaniem poszczególnych ośrodków w mózgu. Każdy z uczniów dowiedział się jak ważną sprawą jest ochrona mózgu oraz właściwa higiena układu nerwowego.

W gabinecie psychologa i na szkolnym korytarzu udostępnione były ciekawe materiały i grafiki na temat mózgu nastolatka. Dzieci mogły dowiedzieć się jak myśli wpływają na emocje i zachowanie młodego organizmu.

Na zajęciach z informatyki dzięki materiałom dostępnym na platformie Wordwall w postaci krzyżówek oraz gier memory uczniowie wykonywali ćwiczenia na pobudzenie mózgu.