Realizacja projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości”

image

Przystąpiliśmy do kolejnego etapu w unijnego projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości” realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Powołany zespół rekrutacyjny zakwalifikował 12 nauczycieli, którzy odbędą szkolenia na kursach metodycznych i językowych we Francji, Hiszpanii i na Malcie. Wybrani nauczyciele tworzą zespół projektowy i uczestniczą w przygotowaniu kulturowym i językowem, aby optymalnie wykorzystać czas podczas mobilności. W kwietniu, na Malcie odbędzie się kurs doskonalący umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w którym będą brały udział dwie nauczycielki. Kolejny językowy kurs języka angielskiego na Malcie, został zaplanowany na ostatni tydzień czerwca. W lipcu i sierpniu natomiast pozostali nauczyciele będą szkolić się na kursach metodycznych : ” Wprowadzenie jogi w szkołach podstawowych”, ” Terapia sztuką, muzyką i tańcem”, ” Od edukacji STEM do STEAM: nowe podejście do uczenia się”, ” Zarządzanie środowiskiem: jak ponownie połączyć się z naturą”.

Mówią o nas tutaj: https://inowroclaw.naszemiasto.pl/inowroclawska-dziewiatka-otrzymala-dotacje-z-unii-europejskiej/ar/c1p2-26100615?fbclid=IwAR1XzE0Nn4_S-0-ffGPKKA_UnrA6ExpHm-FafHJEm-Do49RhL7mIkI9Pkw8

oraz tutaj: https://pomorska.pl/inowroclawska-dziewiatka-otrzymala-dotacje-z-unii-europejskiej/ar/c1p2-26100615

Zapraszamy na bloga projektu, aby poznać więcej szczegół z realizacji projektu: https://erasmussp9ino.blogspot.com

2
2

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.