Dzień Bezpiecznego Internetu

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu w dniu 09.02.2021r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło przewodnie obchodzonego dnia to „Wyloguj się do życia”. Wiąże się ono z sytuacją epidemiczną w kraju i nauczaniem zdalnym, które obowiązuje w klasach IV-VIII. Uczniowie spędzają wiele godzin wykorzystując różne zdobycze technik informacyjnych. Przeprowadzony cykl zajęć z wykorzystaniem  materiałów multimedialnych przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu a w szczególności film „Wyloguj się do życia” był osnową dzięki której uczniowie uświadomili sobie jak ważna rzeczą jest sztuka wyboru. Uczniowie ugruntowali swoją wiedzę na temat Internetu, który jest ważnym medium, lecz trzeba z niego umiejętnie korzystać.