Dzień Nowych Technologii w Edukacji- 22 marca 2021

W poniedziałek 22 marca 2021 w naszej szkole został przeprowadzony Dzień Nowych Technologii w Edukacji z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem tego dnia było popularyzowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.
Na co dzień, jak również w tym dniu zorganizowane zostały zajęcia z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość oraz w formie stacjonarnej.
Klasy 1-3 w trakcie lekcji języka angielskiego powtarzały słownictwo i pisownię związaną z rodziną z wykorzystaniem aplikacji WORDWALL , podczas której dzieci w formie zabawy łączyły w pary członków rodziny. Dodatkowo, na tej samej lekcji, uczniowie doskonali zdobytą wcześniej wiedzę przy użyciu QUIZLETA, a konkretnie „fiszek” (odkrywanie słówek i tłumaczenie).
Bardzo atrakcyjną formą realizacji podstawy programowej jest zastosowanie podręczników interaktywnych w codziennej pracy z uczniami. W dniu Technologii informacyjno- komunikacyjnej klasy 1-3 korzystając z podręcznika multimedialnego oglądały historyjki obrazkowe, karty Colina, czytając tekst wyświetlany na pulpicie śpiewały piosenki w języku angielskim.
Klasy IV- VIII natomiast, korzystając z aplikacji „wordwall” ćwiczyły poznane wcześniej na lekcji konstrukcje gramatyczne i utrwalały zdobytą wiedzę. Ćwiczenia te bardzo dobrze sprawdzają się przy okazji powtórek przed sprawdzianem, zachęcając jednocześnie uczniów do nauki i do bardziej aktywnej pracy na lekcji.
Klasy VII i VIII naszej szkoły, na języku francuskim świetnie bawiły się grając w KAHOOTA. Tematem przewodnim zajęć były: czynności dnia codziennego oraz przybory szkolne. Uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, otrzymał ocenę bardzo dobrą , co motywuje ich do dalszej pracy jak również rozwija w nich umiejętność współzawodnictwa.
Oprócz umiejętności językowych ćwiczonych w szkole podstawowej przy użyciu narzędzi multimedialnych ,uczniowie klasy IV na lekcji matematyki utrwalali wiadomości dotyczące ułamków zwykłych korzystających ze strony www. matzoo.pl.
Wykorzystanie TIK na zajęciach z uczniami uatrakcyjnia lekcje, umożliwia poprawę wyników, a także przyczynia się do wzrostu kompetencji kluczowych, zwłaszcza kompetencji matematycznych i informatycznych.
Klasy VI i VII natomiast, rozwiązywały zadania związane z jednostkami długości i masy oraz z wyrażeniami algebraicznymi i równaniami korzystając z quizów z aplikacji Kahoot. Trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów, w ramach motywacji, otrzymało „plusy” za zdobyte wysokie miejsca.
Na zajęciach z informatyki ,uczniowie klasy VII, włączając się w obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” przygotowali wspólnie projekt skowronka, który wydrukowany został na drukarce 3D przez ich młodszych kolegów z przedszkolnego oddziału zerówkowego. Oprócz doskonalenia zdolności informatycznych, kształtowana była umiejętność integracji i współpracy między uczniami.
Poza typowymi zajęciami edukacyjnymi, nasi uczniowie mają również możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. W naszej szkole od dawna prowadzona jest tzw. „kreatywna świetlica” między innymi w formie bloga. Dnia 22 marca odbyły się zajęcia wprowadzające tematykę gry w szachy (szczegółowe informacje na naszym blogu https://e-swietlica.blogspot.com)

1
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji
20210327 165813
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji
20210327 165718
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji