,, W świecie baśni z różnych stron świata”

Biblioteka szkolna od września realizuje projekt ,, W świecie baśni z różnych stron świata”. Głównym celem projektu jest promowanie wśród uczniów czytania baśni . Akcja prowadzona jest w ramach biblioterapii i ma na celu rozwijanie wyobraźni , uczenie właściwych postaw społecznych. Uczniowie zdobywają także wiedzę o autorach baśni. W ramach projektu uczniowie klas I i klasy III wysłuchali baśni H. Ch. Andersena pt. ,, Calineczka”, a w klasach II przeczytano baśń braci Grimm pt,, Żabi król”. Atrakcją spotkania był teatrzyk kamishibai.