Projekt czytelniczy ,, Czytelniczek- Domowniczek”

Od październik w bibliotece szkolnej realizowany jest projekt czytelniczy ,, Czytelniczek – Domowniczek”. Adresatami projektu są uczniowie klas pierwszych.

Dwa razy w miesiącu w bibliotece szkolnej są losowane karteczki z nazwiskiem ucznia.,, Wylosowany” uczeń zabiera książkę do domu. Dziecko wspólnie z rodzicami lub innymi członkami rodziny czyta całość lub fragment zaproponowanej książki. Informacją zwrotną są prace plastyczne wykonane przez uczniów.