Pożegnanie Marii Roszak

Pożegnanie Pani Marii Roszak ( 1951 – 2022)

śp. Maria Roszak
śp. Maria Roszak

Pani Maria Roszak swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1977 r. w Poznaniu jako nauczyciel w Przedszkolu nr 112. Została zatrudniona w naszej szkole w roku 1978 jako nauczycielka fizyki i matematyki. W latach 1983 do 1987 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Od 1987r. do 2007r. pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Będąc dyrektorem zabiegała o poprawę warunków pracy i nauki w szkole. Z Jej inicjatywy wyremontowano i utworzono klasę o wystroju kujawskim gdzie realizowane były treści o tematyce regionalnej. Utworzono małą salkę gimnastyczną. Wyremontowano i utworzono nowoczesną pracownię komputerową oraz internetowe centrum komputerowe w bibliotece szkolnej. Z Jej inicjatywy organizowano wiele przedsięwzięć, które rozsławiały działalność szkoły, m. in. Pikniki Rodzinne, coroczne Święto Pierwszego Skowronka,   Zjazdy Seniorów Harcerstwa. Zaczęła ukazywać się szkolna gazetka ,,Mątwa”, prężnie działała najstarsza w mieście X Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki, rozpoczęto zmagania w Miejskim Konkursie Polonistycznym o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”. Goszczono w szkole uczestników Inowrocławskich Targów Edukacyjnych i  Miejskiego Dyktanda o ,,Złote Pióro Prezydenta Inowrocławia”.
Za swoje osiągnięcia i pracę została w latach 1996,1997,1998, 2000, 2004 i 2007 wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Inowrocławia a w 2007r. z rąk Prezydenta Miasta otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Osobowość dyrektor Marii Roszak sprawiała, że była bardzo ceniona przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, społeczność uczniowską i środowisko lokalne dzielnicy Mątwy.