PROJEKT CZYTELNICZY ,,POZNAJEMY ŚWIAT POPRZEZ KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE”

Biblioteka szkolna przy współpracy nauczyciela języka angielskiego oraz nauczyciela plastyki zrealizowała projekt czytelniczy pt. ,, Poznajemy świat poprzez książki popularnonaukowe”. Adresatami projektu byli uczniowie klas IV, V, VI. Celem projektu było zachęcenie uczniów do czytania książek popularnonaukowych, w tym też książek napisanych po angielsku, rozbudzenie zainteresowań, rozwijanie zdolności estetycznych i plastycznych oraz umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy.Zadaniem uczniów było opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka. Praca miała przedstawiać wiadomości, ciekawostki, cytaty z wcześnie przeczytanej książki oraz oprawę plastyczną książki. Komisja konkursowa wybrała najładniejsze lapbooki.

Oto laureaci:

I miejsce – Stanisław N- kl. IVa, Kacper Sz.- kl. Va

II miejsce- Zuzanna S -kL. Va, Amelia P- kl. Va

III miejsce- Przemysław G kl. Va

Wyróżnienia:. – Adrian J..- kl. Va , Kinga – kl. IVb

lap
lapbooki