KONKURS CZYTELNICZY ,, ŚLADAMI MARII”

sladami marii 1

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Filia nr 2,
Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 9

II. Założenia ogólne

Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na test złożony z 15 pytań, który odbędzie się 21.11.2022 r. o godz. 13:30 w Bibliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9. W razie jednakowej ilości punktów przewiduje się dogrywkę w postaci pytań ustnych.
Pytania ułożone będą z treści książki Julity Grodek „Mania, dziewczyna inna niż wszystkie”.

III. Cele konkursu:

  • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią Marii Skłodowskiej-Curie
  • przybliżenie życiorysu i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie
  • popularyzacja literatury związanej z osobą Marii Skłodowskiej-Curie

IV. Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V– VII Szkoły Podstawowej nr 9.
  2. Każdy uczestnik wypełni test przygotowany przez Organizatorów.
  3. Termin zgłoszeń upływa 17.11.2022 r. Zgłoszenia przyjmuje Filia nr 2 oraz Biblioteka Szkolna.

V, Kryteria oceny

  1. Powołana komisja dokona oceny testów oraz, w przypadku uzyskania takich samych wyników przez więcej niż jednego ucznia, odpowiedzi na pytanie ustne.

VI. Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano nagrody ufundowane przez Organizatorów.

VII. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów
na stronie internetowej Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych jest
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16 oraz Szkoła Podstawowa nr 9.

VIII Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.