,,Tak. Pomagam! – Wolontariusze SP9 znowu w akcji.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.

W dniu dzisiejszym wolontariusze SP9 już po raz kolejny przy współpracy z Caritas Polska włączyli się w akcje zbiórki żywności dla najuboższych pod hasłem ,,TAK, POMAGAM,,. Zbiórka odbywała się w godzinach 9:00-19:00 w sklepie Biedronka przy ulicy Poznańskiej 350.

Celem prowadzonych zbiórek jest pozyskanie artykułów z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu. Produkty zebrane podczas takich zbiórek Caritas wykorzystuje do przygotowywania posiłków dla osób ubogich oraz na świąteczne paczki.

Między innymi dzięki takim zbiórkom wolontariusze SP9 rozwijają w sobie postawę zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.