Gala z okazji obchodów Jubileuszu 100 lat

2 czerwca w Teatrze Miejskim odbyła się gala z okazji obchodów Jubileuszu 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu. Jubileusz był świętowany przez cały rok szkolny, w  trakcie którego odbywały się liczne konkursy szkolne i międzyszkolne. Ich podsumowanie odbędzie się 16 czerwca podczas pikniku rodzinnego, noszącego nazwę “Łączymy pokolenia”, który jednocześnie zakończy całoroczne obchody święta szkoły.

Natomiast wcześniej,  17 maja na uroczystej Radzie Pedagogicznej w budynku szkoły wręczono “Złote tarcze SP9” obecnym i emerytowanym pracownikom szkoły. Pamiętano również o zmarłych i złożono kwiaty na ich grobach.

Podczas gali  szczególnie podziękowano tym, którzy wspierali działania szkoły oraz pomagali w tworzeniu lepszych warunków edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych. Ważnym elementem w rozdziale historii naszej szkoły odgrywały zawsze instytucje kulturalne, które dzięki  uprzejmości swoich przełożonych, pomogły nam podarować naszym uczniom coś więcej i zapewnić wszechstronny rozwój,  w związku z tym Rada Pedagogiczna, zdecydowała podziękować osobom i instytucjom,  przyznając Statuetkę Przyjaciela Szkoły, które były wręczane podczas oficjalnej części uroczystości w Teatrze Miejskim.

 Na wydarzenie zaproszono Senatora RP – Pana Krzysztofa Brejzę, Posła na Sejm RP – Panią Magdalenę Łośko, Przewodniczącą Sejmiku Województwa  Kujawsko-Pomorskiego Panią Elżbietę Piniewską, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Pana Marka Gralika, Starostę Powiatu Inowrocławskiego-  Panią Wiesławę Pawłowską, Przewodniczącego Rady Powiatu- Pana Mieszka Gerusa, Prezydenta Miasta Inowrocławia – Pana Ryszarda Brejzę, wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej –panią Marię Żukowską i Pana Patryka Kaźmierczaka, I Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Wojciecha Piniewskiego,, Starszych wizytatorów panią Agnieszkę Molendę i pana Wojciecha Gliwińskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Panią Magdalenę Kaiser, Prezesa  ZNP  Jacka Kempskiego ,Panią Lucynę Barcz- córkę pierwszego kierownika szkoły Mieczysława Lewandowskiego, ks. Artura Sreberskiego proboszcza Parafii pw. Opatrzności Bożej, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli , których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, członków społeczności lokalnej, absolwentów oraz rodziców. Druga część obchodów należała do uczniów i absolwentów, którzy sprawili, że występy były bardzo różnorodne : od piosenki jazzowej otwierającej część artystyczną, w wykonaniu Pani Kingi Rogóż, po tańce klasyczne w wykonaniu absolwentki Dominiki Nowickiej i Krystiana Talarka przez gimnastykę artystyczną w wykonaniu Laury Derdzikowskiej – uczennicy klasy 2b a także świetnym wykonaniu “Skrzypka na dachu” w interpretacji chóru Halka. Obchody uświetniła absolwentka Martyna Golał w tańcu dancehall, a Wiktoria Majchrzak z kl. 3b zaprezentowała „Taniec Księżyca”. Zastrzyk pozytywnej energii zaszczepił szkolny zespół Iskierki podczas tańca z piłkami, a niesamowitych wrażeń artystycznych dostarczyła grupa przedszkolna podczas magicznego tańca motyli. Na zakończenie wszyscy wykonawcy wraz ze szkolnym chórem „Słowiki” zaśpiewali utwór Marka Grechuty pt. „Dni, których nie znamy”.