Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom 6 lipca 2023 r. od godz. 8:00 do 10:00 w sekretariacie szkoły. Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi za potwierdzeniem odbioru.

Uczeń może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: https://wyniki.edu.pl. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 r. od godz. 10:00.