Klasy ósme w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Dnia 10 maja klasy 8a i 8b na zaproszenie Pani Małgorzaty Kowalewskiej z CKZ w Inowrocławiu, wzięły udział w warsztatach fizyczno- zawodowych, podczas których nasi uczniowie mogli zapoznać się z ofertą zawodową szkół technicznych w Inowrocławiu i możliwościami kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego. Podczas spotkania klasy wzięły udział w żywej lekcji fizyki oraz zwiedzili liczne pracownie, między innymi: pracownie mechatroniczną, mechaniczną – pomiarów technicznych, zajęć elektronicznych – lutowania, układów mikroprocesorowych, elektromechaniki samochodowej, elektryczną, specjalizacji zawodowej – elektryk, instalacji urządzeń elektrycznych – zapoznali się z systemami alarmowymi i programowaniem, obróbki ręcznej – napraw silników nadwozi samochodowych, pracownię tokarek i frezarek, pracownię obrabiarek skrawających CNC oraz spawalnię.

Dyrekcji Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu bardzo dziękujemy za przedstawienie oferty edukacyjnej oraz za przekazaną wiedzę.