Spotkanie z bibliotekarzem

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek do naszej szkoły został zaproszony p. Bartosz Wiśniewski – pracownik Biblioteki Miejskiej. Opowiedział on uczniom o swoim zawodzie. Uświadomił ósmoklasistom, że praca bibliotekarza to nie tylko wypożyczanie książek. Uczniowie chętnie uczestniczyli w rozmowie z zaproszonym gościem.

Zawod Bibliotekarz 04
Spotkanie z bibliotekarzem