Tydzień Świadomości Dysleksji 07-10.10.2021

             Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

              Terminologia

Najczęściej stosuje się termin „dysleksja rozwojowa” dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.
   Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
• dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu,
• dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
• dysgrafia – niski poziom graficzny pisma
• dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Dysleksję rozwojową diagnozujemy w starszym wieku szkolnym, natomiast w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym możemy mówić o ryzyku dysleksji.

              Przyczyny

Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Etiologia

Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie. Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.

Częstość występowania
W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji.
Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).

Profilaktyka
Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci „ryzyka dysleksji”. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

Objawy dysleksji rozwojowej.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
    – opóźniony rozwój mowy;
    – mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania
      (brzydkie pismo);
    – wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
    – trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
    – trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
    – oburęczność;
    – mylenie prawej i lewej ręki;
    – trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
    – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem  kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

żródło: https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html

Zjawisko przemocy.

244336083 119325440485845 8599857930416655396 n
Karta tytułowa
244345839 119325513819171 3411442773170006102 n
Czym jest przemoc?
244340530 119325567152499 6530881707969175701 n
Rodzaje przemocy
244410758 119325603819162 6768524295016845028 n
Przemoc a agresja.
244353384 119325663819156 4166329180989789019 n
Skutki przemocy.
244356791 119325710485818 570615341861826294 n
Co może zrobić ofiara przemocy?
244327806 119325753819147 7218332816576692716 n 1
Gdzie szukać pomocy?

źródło: Karty pracy według pomysłu Agaty Sztandery (grupa Pedagodzy szkolni).

Dyżury psychologa w szkole

Informujemy, że w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00 w naszej szkole dyżur pełnić będzie psycholog Pani Justyna Maciejewska.

Osoby zainteresowane konsultacją z psychologiem prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej potrzeby u pedagoga szkolnego.

„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu  podnosili swoje kompetencje na  kursach językowych  i metodycznych, które odbywały się na Malcie i w Hiszpanii – Madrycie. Udział  w kursach jest częścią projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).  Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się  w języku angielskim, nawiązanie współpracy z innymi europejskimi szkołami, a także poznanie innowacyjnych metod nauczania jak np. CLIL.–Content and Language Integrated Learning. Istotą metody CLIL jest wzmocnienie efektów nauczania języków obcych.

Pedagodzy biorący udział w projekcie mieli okazję pokonać barierę językową nie tylko na zajęciach, ale także w codziennych sytuacjach oraz poznać dziedzictwo kulturowe odwiedzanych krajów.  Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekażą teraz uczniom i innym nauczycielom nadając szkole europejski wymiar.

221161749 347225167111342 4381032922534219866 n
Kurs dla nauczycieli języków obcych „CLIL.–Content and Language Integrated Learning w Madrycie.
240198237 1322161368221356 5519277505215067913 n 1
Kurs językowy „English for teachers” w Madrycie
Downloads5
Kurs językowy „English for teachers” na Malcie.

https://projektpowersp9.blogspot.com

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmowcy nie musza sie pzredstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Można również skorzystać z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl