MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym.

Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi, uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.

eko 4
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
eko2
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
eko4
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny