LEKCJA BIBLIOTECZNA ,,W ŚWIECIE KSIĄŻEK”

Uczniowie klasy IIb uczestniczyli w lekcji bibliotecznej ,, W świecie książek”.

Celem lekcji było przypomnienie zasad korzystania z biblioteki oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie ,, Dlaczego książki należy szanować?”.

Uczniowie zapoznali się także z układem książek na półkach. Na zakończenie spotkania każdy czytelnik otrzymał kolorową zakładkę do książki.

lekcja biblioteczna
uczniowie klasy IIb